Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – april 2021

Nieuw leven !!
De lente is begonnen en over een paar dagen vieren we Pasen. Beide gebeurtenissen staan voor een nieuw leven. De lente brengt de natuur opnieuw tot leven en Pasen betekent voor de gelovige mensen onder ons, dat we na dit leven een nieuw leven mogen verwachten. Beiden zijn mooie vooruitzichten en dat stemt de mens blij. Namens ons bestuur wens ik iedereen dan ook een heel mooi voorjaar en een vreugdevol paasfeest toe en natuurlijk niet te
vergeten dit alles in een goede gezondheid.
Charles van de Langerijt, voorzitter.

Wmo-Abonnementstarief op de helling?
Inwoners moeten bij de gemeente aankloppen als zij vanwege een handicap, ziekte, ouderdom en/of andere beperkingen hulp nodig hebben die valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het gaat hier om mensen die huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding krijgen. Alsmede woningaanpassingen, traplift, een rolstoel of andere vervoersvoorzieningen. Het zijn de voorzieningen waardoor de burger zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en meedoen (participeren) in de samenleving. Wie gebruik maakt van één of meerdere Wmo (maatwerk) voorziening(en) betaalt hiervoor maandelijks een eigen bijdragen van € 19,00. Het zogeheten
Abonnementstarief.

In het verleden was de hoogte van de eigen bijdrage Wmo afhankelijk van de eigen beurs (inkomen en vermogen. Per 1 januari 2019 besloot de regering tot het instellen van een uniform Wmo-tarief, het “Abonnementstarief”. Dit specifiek om mensen met een middeninkomen tegemoet te komen in de opstapeling van zorgkosten (o.a.: relatief hoge eigen bijdrage Wmo, eigen risico Zorgverzekeringswet, medicatie die buiten de ziektekostenverzekering vallen). De toenemende vergrijzing alsmede de invoering van de lage financiële eigen bijdrage (Abonnementstarief) doet de
vraag naar Wmo-voorzieningen fors toenemen. Steeds meer burgers doen een beroep op de gemeente. Vooral op de Huishoudelijke Ondersteuning lijkt een run te zijn ontstaan. Mede ten gevolge hiervan worden de budgetten van het Sociaal Domein van tal van gemeenten fors overschreden. De Wmo voorziet in een zorgplicht; dit betekent dat, los van de gemeentelijke financiën, de gemeente (geïndiceerde) zorg moet leveren. De laatste jaren zien we, op grote schaal,
een verschraling van de geboden zorg, met alle gevolgen van dien. In Eindhoven is bijvoorbeeld de Huishoudelijke Ondersteuning fors op de schop genomen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft demissionair minister van Volksgezondheid gevraagd het Abonnementstarief af te schaffen. De minister gaat vooralsnog niet overstag. Mogelijk straks de nieuwe regering? We blijven deze ontwikkelingen nauwlettend volgen en u informeren.
Ton Smeets, Ouderenadviseur KBO-Eindhoven

Corona -> al een jaar lang de oorzaak van onze lege agenda !!
Alles staat op dit moment op een heel laag pitje. Wanneer u vragen mocht hebben over
een bepaalde activiteit, kunt u het beste contact opnemen met de betreffende begeleider
van die activiteit of met iemand van het bestuur. Dit om teleurstelling te voorkomen.

Geen activiteiten in ’t Slot en ook niet in het KWC
Op dit moment zijn er op deze locaties nog geen activiteiten mogelijk. We hopen uiteraard dat hier snel verandering in komt. Om u bij veranderingen snel en volledig te kunnen informeren is onderstaande oproep ‘Even uw aandacht …..’ echt van belang !!

Even uw aandacht voor het volgende:
Zodra ons, van hoger hand de mogelijkheid wordt geboden om de uitgestelde Jaarvergadering
alsnog te houden, dan krijgt u tijdig een uitnodiging hiervoor. Gelet op het feit dat er nu al bekend is
dat er vacature(s) in het bestuur gaan ontstaan, doen wij een beroep op onze leden. Voelt u zich
geroepen om invulling te geven aan een bestuursfunctie? Neem dan, voor verdere informatie over
de functie, contact op met onze voorzitter. U bent van harte welkom…!!

Om onze leden, naast de maandelijkse nieuwsbrief, sneller te kunnen bereiken vragen wij hen die
een e-mailadres hebben dit ook door te geven aan ons secretariaat. Wij waarborgen de privacy en
gebruiken het mailadres alleen voor een directe communicatie met u als lid van onze KBO.
Maakt u onze administratie compleet? Stuur dan uw mailadres middels een mailtje door aan onze
secretaris Ton Smeets: amc.smeets@outlook.com Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
KWC GESTEL

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
Voorzitter: Charles v.d. Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Secretariaat: Ton Smeets. Tel: 040 – 252 67 89 E-mail: amc.smeets@outlook.com
Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Bestuurslid: Frans Mertens Tel: 040 – 252 26 78 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl
Bestuurslid: Jan Sek Tel: 06 – 106 565 13 E-mail: j.sek@chello.nl

Blad ‘ONS’: Petra Pluijm. Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
Petra Pluijm is ook de contactpersoon voor ‘Lief en Leed’ en de bezorging van het maandblad ‘ONS’.
Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl
Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *