Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – april 2019

Terugblik op onze Jaarvergadering
Afgelopen maand heeft onze Jaarvergadering plaatsgevonden. Tijdens die bijeenkomst kwamen de vaste onderwerpen aan de orde zoals: het sociaal jaarverslag door de secretaris en een toelichting op de jaarcijfers door onze penningmeester. Aansluitend was het de buurt aan de heren van de kascontrolecommissie, die ons vertelde dat het er allemaal piekfijn uitzag en daarmee werd het bestuur gedechargeerd.
Jeanne Hollemans gaf nog een korte toelichting op het Lief en Leed gebeuren. Persoonlijk vind ik het stilstaan bij hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn een  bijzonder moment. Graag wil ik alle mensen die zich op welke manier dan ook hebben ingezet voor onze KBO van harte hiervoor bedanken. Alleen kunnen we niets, maar samen kunnen we veel !!
Charles van de Langerijt (voorzitter)

De ouderenadviseur schrijft …
Vervoer van deur tot deur.
Ter bevordering van de zelfredzaamheid is het voor senioren en mensen met een beperking belangrijk dat zij zolang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Op familiebezoek, deelname en/of bijwonen van activiteiten, afspraak specialist ziekenhuis en andere bestemmingen hiervoor bidet het openbaar vervoer in onze regio (Bravo stads- en streekvervoer) legio mogelijkheden. Hiernaast kunnen mensen met een beperking, voor vervoer binnen Eindhoven en heen en weer naar de ziekenhuizen in Geldrop en Veldhoven, gebruik maken van de vrijwillige vervoersvoorziening de Witte Raaf. Wanneer het reguliere openbaar vervoer, in de Wmo een voorliggende voorziening geheten, moeilijk wordt dan zijn er binnen onze gemeente diverse alternatieven; Taxbus in combinatie met Valys kan dan mogelijk een passende oplossing bieden.
In de Nieuwsbrief van mei a.s. gaan we inhoudelijk op beide vervoersvoorzieningen in.
Ton Smeets, Ouderenadviseur KBO

Gaat u ook mee met onze dagreis?
Vanwege de grote belangstelling voor deze reis, hebben we een extra bus ingezet. Daarin zijn nog plaatsen, dus wees er snel bij. Inschrijven voor deze reis is nog mogelijk tot uiterlijk 15 april 2019. We vertrekken op 2 mei om 9.00 uur en gaan dan naar een Historische Modeshow in Krimpen a/d Lek waar we een leuke doe-het-zelf modeshow over 2000 jaar mode mee gaan maken. Er zijn prachtige creaties te bewonderen van o.a. Willem van Oranje, Anna van Buren en koningin Maxima. In de middag zijn we de gast in Ridderkerk bij een bonbonmakerij. Naast de nodige uitleg en een demonstratie kan er ook geproefd worden. We worden op de beide locaties ontvangen met koffie /thee en iets lekkers. Tussen de middag kunnen we genieten van een prima lunch en we sluiten de dag met een heerlijk driegangen menu af, om daarna zo rond de klok van 21.00 uur weer in Eindhoven te arriveren. De prijs voor onze leden bedraagt € 49,50 p.p. Hierin zijn de busreis, maaltijden en op twee plaatsen de koffie of thee met gebak en de chocolaadjes inbegrepen. Niet leden betalen voor deze reis € 67,50.

Noteer dit alvast maar in uw agenda:
De Spaanse les
Op donderdag 16 mei wordt hiervoor een informatie middag georganiseerd in het KWC aan de Hoogstraat. Deze informatie middag is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft om zich wat makkelijker verstaanbaar te kunnen maken in het Spaans. U kunt die middag kennismaken met de docente en zij zal ons de verschillende mogelijkheden aanreiken betreffende de lesinhoud, de duur en de eventuele aanschaf van lesmateriaal. De behoefte wordt dan geïnventariseerd en de cursus wordt daarop aangepast. Het is de bedoeling dat, bij voldoende belangstelling, twee keer per jaar een cursusblok gegeven gaat worden. Een in het najaar en een in het voorjaar. U bent van harte welkom op deze vrijblijvende bijeenkomst, waar we u uiteraard de mogelijkheid bieden om u ook in te schrijven voor de cursus Spaans.

Cursus GeheugenKracht
We zijn op een leeftijd gekomen dat we allemaal wel eens iets vergeten en soms denken we dan al aan het ergste. Op maandag 20 mei wordt er voor onze KBO een workshop geheugenkracht gegeven. Deze workshop geeft ons meer inzicht over ons geheugen en hoe we dat zo optimaal mogelijk kunnen houden. We houden deze workshop in het KWC aan de Hoogstraat. Aanvang 14.00 uur. Toegang gratis. U moet zich hiervoor wel inschrijven via ons secretariaat!

Repair Café Eindhoven
Iedere maand bent u op de 3e zaterdag van harte welkom in ’t Slot.
Deze maand is dat op zaterdag 20 april van 13.00 – 16.00 uur.

Onze wekelijkse inloopmiddagen:
Voor een gezellig samenzijn, met leuke gezelschap- en kaartspelletjes, bent u van harte welkom in:
’t Slot Kastelenplein : iedere vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur.
KWC Hoogstraat 297: iedere woensdag van 13.30 tot 16.30 uur.
(echter op de 1e woensdag van de maand is het kienen)
• 02 mei : Houden wij onze jaarlijkse busreis. (zie voorpagina nieuwsbrief)
• 16 mei : Infomiddag Spaanse les. KWC Hoogstraat. Aanvang 14.00 uur.
• 20 mei : Cursus GeheugenKracht in het KWC Hoogstraat 14.00 – 16.00 uur.
• 07 sept. : Is de jaarlijkse barbecue gepland.
• 13 dec. : Vindt onze jaarlijkse Kerst-Inn plaats.

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
• Lief en leed: Jeanne Hollemans. Tel: 06 – 819 345 78 E-mail: jeanne_hollemans@hotmail.com
• Voorzitter: Charles van de Langerijt. Tel: 040 – 2517309 E-mail: c.langerijt@planet.nl
• Secretariaat: Ton Smeets. Tel: 040 – 2526789 E-mail: amc.smeets@outlook.com
• Penningmeester: Linda v.d. Berg. Tel: 06-559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com
• Coördinator ‘ONS’: Frans Mertens. Tel: 040-2522678 / 06-826 782 00 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl
• Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl
Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *