Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief april 2018

In deze eerste nieuwsbrief na de Algemene Ledenvergadering van 8 maart jl. heb ik er behoefte aan om met een persoonlijk woordje te beginnen. Op die vergadering ben ik gekozen tot de nieuwe voorzitter van onze KBO Gestelse Ontginning. Ik heb daar ook volmondig ja op gezegd, omdat ik het als een groot goed beschouw om me hiervoor met hart en ziel in te mogen en te kunnen zetten. Goede sociale omgangsvormen en respect voor de medemens staan bij mij hoog in het vaandel. Ik hoop dan ook dat ik de verwachtingen, die men binnen onze vereniging van een voorzitter heeft, waar kan maken. Ik wil deze korte inleiding afsluiten met een woord van dank namens ons allen aan onze oud-voorzitter Marcel Wouters voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Ik kijk ernaar uit u snel op een van onze activiteiten te mogen ontmoeten.

Charles van de Langerijt (voorzitter)

Verdeling verdere bestuursfuncties
Vicevoorzitter: Jan Sek
Secretaris: Ton Smeets
2e secretaris: Jan Sek
Penningmeester: Linda van den Berg
2e penningmeester: Petra Pluijm
Coördinator ledenadministratie: Ton Smeets
Coördinator verspreiding Ons: Frans Mertens
Coördinator Lief & Leed: Jeanne Hollemans

M.b.t. de functie van de coördinator activiteiten/activiteitenbegeleiders is afgesproken dat deze op de eerstvolgende bestuursvergadering ingevuld gaat worden.

Jubileumactiviteiten KBO Gestelse Ontginning (1983-2018)
– Voor de Jubileumdagtocht op 3 mei is er naast de gewone bussen ook een rolstoelbus geregeld. De opstapplaatsen zijn: ‘t Slot (8.45 uur) Jean Sibelius (9.00 uur)
– De Jubileumfeestavond is gepland op 29 september 2018 (meer info hierover volgt nog). Onze wekelijkse inloopmiddagen Voor een gezellig samenzijn, met leuke gezelschapspelletjes, bent u van harte welkom in:
– ’t Slot Kastelenplein: iedere vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur.
– KWC Hoogstraat 297: iedere woensdag van 13.30 tot 16.30 uur. (1e wo. v.d. maand kienen)

Noteer het alvast maar in uw agenda
– Onze barbecue hebben we deze keer gepland op 8 september 2018
– De jaarlijkse bedankavond voor onze vrijwilligers is gepland op 6 oktober 2018.

Wij zitten dringend verlegen
Om iemand die onze website wil bijhouden en beheren. Voelt u zich geroepen of iemand in uw naaste omgeving die dit graag op zich wil nemen, dan horen wij dat graag. U kunt contact met ons opnemen via ons secretariaat of met de contactpersoon van uw activiteit.

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *