Inschrijven
Nieuws

Jaarverslag 2019 KBO Gestelse Ontginning

1. Inleiding
Mensen hebben mensen nodig.
KBO-Gestelse Ontginning is een vereniging van en voor senioren. Het behartigen van de belangen van senioren, leden in het bijzonder, is de doelstelling van de afdeling. KBO biedt een gevarieerd aanbod van activiteiten dat gericht is op meedoen en anderen ontmoeten, behouden en aangaan van (nieuwe) sociale contacten. Dit gebeurt middels ontmoeting door onder andere: sport en spel, ontspanning, zingeving en belangenbehartiging. Vanaf de oprichting in 1983 werkt KBO-Gestelse Ontginning aan het welzijn van senioren.
Onze afdeling vormt samen met de 10 overige Eindhovense KBO-afdelingen de KBO Kring-Eindhoven. De 11 Eindhovense afdelingen/ Kring-Eindhoven vallen onder de vereniging KBO-Brabant. De individuele afdeling is autonoom.

2. Visie
Begrip en respect.
KBO komt van destijds voort uit de Brabantse (katholieke) cultuur en samenleving. De afdeling handelt vanuit normen en waarden, zorg, aandacht en verantwoordelijkheid voor elkaar.
Activiteiten uit het werkplan KBO-Brabant 2019 en KBO-Kring/Afdelingen-Eindhoven 2019 vormen mede de rode draad binnen de afdeling. Uitgangspunt hierbij is het zoeken naar werkelijke behoeften van de afdeling/leden en hierop anticiperen/ omzetten in activiteiten, zowel individueel als gericht op de groep. Aandacht en respect voor het individuele lid.

3. Bestuurssamenstelling
Ieder zijn kwaliteiten.
Bestuur 1 januari 2019;
Charles van de Langerijt; voorzitter
Linda van den Berg; penningmeester
Ton Smeets; secretaris ledenadministratie
Jan Sek; lid/ vice voorzitter/ 2e secretaris
Petra Pluim; lid/ 2e penningmeester
Frans Mertens; lid/coördinatie ONS

Bestuur 31 december 2019;
Charles van de Langerijt; voorzitter
Linda van den Berg; penningmeester
Ton Smeets; secretaris ledenadministratie
Jan Sek; lid/ vice voorzitter/ 2e secretaris
Petra Pluim; lid/ coördinatie ONS/ 2e penningmeester
Frans Mertens; lid

4. Ledenaantal
Samen maakt sterk.
Ledenaantal 1 januari 2019:

 • lid; 368
 • gastlid; 10
 • Ledenaantal 31 december 2019:
 • lid; 400*
 • gastlid; 10*/**
  *) 272 vrouwen, gemiddelde leeftijd: 76,42 jaar
  138 mannen: gemiddelde leeftijd: 75,33 jaar
  Gedurende 2019 zijn 10 leden overleden.
  **) Gastleden zijn leden die naast registratie/lidmaatschap bij een KBO-afdeling zich ook als gastlid laten registreren bij een andere afdeling (KBO GO). Enkel de afdeling waar het gastlid als lid staat geregistreerd doet de verplichte financiële afdracht aan KBO-Brabant. Gastleden verwerven dezelfde rechten als gewone leden m.u.v. stemrecht tijdens Algemene Ledenvergadering en het vervullen van een bestuurlijke functie.
 1. Activiteiten
 2. Samen hebben we veel goeds bereikt.
  Ruim 40 vrijwilligers, leden van onze afdeling, investeren belangeloos vele uren in het welzijn van senioren, zowel leden als niet leden. Ze zijn verweven door de gehele afdeling: activiteitenbegeleiders, ONS-bezorgers, uitvoering Lief & Leed, bestuursleden, ouderenadviseurs, thuisadministrateurs, cliëntondersteuners, belastinginvullers en het bieden van hand en spandiensten.
  De vrijwilligers zijn het cement van onze vereniging, zonder hen zijn we nergens.
  Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst, oktober 2019, zijn de vrijwilligers in het zonnetje gezet. Nell Geboers – van der Burgt is vanwege haar bijzondere verdiensten voor de afdeling gehuldigd en ontving uit handen van de voorzitter, tijdens de Kerst-Inn, de KBO Gestelse Ontginning-trofee. Nell is ruim 18 jaar begeleidster van het Volksdansen.

  Actief en veelzijdig.
  Sport en spel;
 • Wandelen
 • Fietsen
 • Jeu de boules
 • Koersballen
 • Volksdansen
  Ontspanning;
 • Rikken, jokeren en toepen
 • Keezen en sjoelen
 • Kienen
 • Biljarten
 • Handwerken
 • Creativiteits-workshops
 • Open inloop
 • Barbecue
 • Nieuwjaarsreceptie
 • Dagtochten
 • Meerdaagse reizen
 • Spaanse les
  Zingeving;
 • Fonds Lief & Leed
 • Themabijeenkomsten
 • Kerstviering
  Belangenbehartiging;
 • Ouderenadvisering
 • Clientondersteuning
 • Belasting invullen
 • Thuisadministratie
  Communicatie
 • Maandelijkse Nieuwsbrief
 • Website www.kbogestelseontginning.nl
 • Ledenblad ONS
  De activiteiten worden laagdrempelig aangeboden en genieten veel belangstelling.
  Hier noemen we in het bijzonder;
 • Nieuwjaarsreceptie, januari 2019
 • Dagtocht, mei 2019
 • Barbecue, september 2019
 • Vrijwilligersbijeenkomst, oktober 2019
 • Kerst-Inn, december 2019.
  De activiteiten vinden plaats op een tweetal locaties;
 • Wijkgebouw ’t Slot, Kastelenplein 167, 5653 LX Eindhoven en/of
 • KerkWijkCentrum, Hoogstraat 297, 5654 NA Eindhoven.
 • 6. Overleg;
  Samenwerken.
 • Algemene Ledenvergadering
 • Bijeenkomsten werkgroepen ter voorbereiding activiteiten
 • Overlegbijeenkomsten activiteitenbegeleiders
 • Overleg bijeenkomst ONS-bezorgers
 • Individuele gesprekken met activiteitenbegeleiders
 • Bestuursvergaderingen
 • Clusteroverleg (Gestel) met Kring
 • Kringoverleg Eindhoven
 • Januari 2020
  Bestuur KBO-Gestelse Ontginning
', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *