Inschrijven
Nieuws

Corona – Nieuwsbrief 2020

Beste mensen,
Nu de vakanties weer zo goed als voorbij zijn en we de draad weer langzaam gaan oppakken, wil het bestuur u bijpraten met betrekking van de stand van zaken van onze activiteiten. Het is voor veel mensen een moeilijke periode, want zoals het was, zo is het niet meer en alles heeft zijn
beperkingen. Om nu duidelijkheid te verschaffen in deze toch wel onzekere periode hebben we dan ook gemeend dit te moeten doen in de vorm van een Corona – nieuwsbrief en waarvan hier een exemplaar voor u ligt.
Allereerst willen wij u informeren over de voortgang van de grote activiteiten die dit jaar nog de aandacht hebben en daarnaast de activiteiten die in ’t Slot en welke in het KWC aan de Hoogstraat gehouden worden. We weten niet wat de toekomst ons brengen gaat en we geven, wanneer dat nodig zou moeten zijn, uiteraard gevolg aan de richtlijnen van de overheid.
Ik ben ervan overtuigd dat het hier en daar nog wel vragen oproept, maar we proberen zo volledig mogelijk te zijn. Aan de achterkant van deze nieuwsbrief treft u de namen van onze bestuursleden en telefoonnummers aan. Mochten er dan toch nog vragen zijn, dan kunt u bij een van hen terecht.
Ook kunt u de contactpersoon van de betreffende activiteit hierover aanspreken. Ik hoop dat we ook in het ‘nieuwe normaal’ onze draai zullen kunnen vinden en mijn wens voor een ieder van ons is: blijf gezond en pas goed op jezelf en op elkaar!
Charles van de Langerijt, voorzitter.


Grote overkoepelende activiteiten
Er staan nog een viertal grote activiteiten op stapel.
 De eerste activiteit is de jaarlijkse barbecue. Een activiteit die ooit is opgezet door de KBO Lambertus en die deze keer wordt gehouden op zaterdag 5 september in het Zalencentrum naast de Lambertuskerk. Rekening houdend met de 1,5 meterregeling heeft het aantal deelnemers het limiet bereikt en kan er niet meer voor ingeschreven worden.
 Op 10 oktober vindt de bedankavond voor onze vrijwilligers plaats. Deze vindt eveneens plaats in het Zalencentrum en hiervoor worden de mensen persoonlijk uitgenodigd.
 Vervolgens moeten we nog steeds een Jaarvergadering houden. Deze is gepland op 22 okt. en wordt gehouden in het Zalencentrum. De uitnodiging ontvangt u in de ONS van oktober.
 Als vierde grote activiteit dit jaar, staat de Kerst-Inn gepland. Of en waar die georganiseerd gaat worden is op dit moment nog onzeker. Dat hangt van allerlei factoren af zoals de ruimte, nieuwe coronamaatregelen en andere zaken. Mocht het toch niet door kunnen gaan dan zullen we er een andere invulling aan geven, want we laten het niet zo voorbijgaan.

Overige Activiteiten
Het allerbelangrijkste bij onze activiteiten in zowel ’t Slot als in het Kerk-Wijk-Centrum is dat we ons houden aan de richtlijnen van de overheid en dat de ruimtes er op aangepast zijn. Daarnaast is het aan de groep, in samenspraak met de directe begeleider, of men de activiteit ook weer opstart. Dus dit kan per activiteit verschillend zijn. Hieronder volgen de activiteiten per locatie met daarbij de actuele stand van zaken en de belangrijkste regels die ertoe bijdragen om gezond te blijven.

Activiteiten in ’t Slot:
Inloopmiddag in ’t Slot : Deze is weer van start gegaan. Wel volgens bepaalde aanwijzingen.
Jeu de boules : Wordt komend voorjaar weer opgestart.
Fietsen : Is nog niet opgestart. Wordt ook komend voorjaar weer opgestart.
Biljarten : Van deze activiteit, hebben wij tot op heden nog niets vernomen.
Volksdansen : Zoals het er nu uitziet houdt deze groep op, omdat de lerares stopt.
Breicafé : Deze groep is weer langzaam opgestart.
Wandelen : Was al in juni weer gestart. Dat kon want het is een buitenactiviteit.


Activiteiten in het KWC aan de Hoogstraat:
Inloopmiddag in het KWC : Momenteel nog niet verantwoord om hiermee te beginnen.
Koersbal : Er is in de grote zaal een ventilatiesysteem. Beslissing ligt bij de groep
Kienen : Momenteel nog niet verantwoord. Zaal te klein om afstand te houden.
Spaans voor gevorderden : Wordt in september weer opgestart. Geen inschrijving meer mogelijk.
Spaans voor beginners : Start in oktober op de donderdagmiddag. Meer info en/of inschrijven?
Stuur dan een mail naar: c.langerijt@planet.nl

Belangrijke regels voor de beide locaties en ons allemaal:

Handen regelmatig wassen

Geen handen schudden

Anderhalve meter afstand houden

Niezen in de elleboog


Belangrijke contacten voor u bij onze KBO

Voorzitter: Charles v.d. Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Secretariaat: Ton Smeets. Tel: 040 – 252 67 89 E-mail: amc.smeets@outlook.com
Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Bestuurslid: Frans Mertens Tel: 040 – 252 26 78 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl
Bestuurslid: Jan Sek Tel: 06 – 106 565 13 E-mail: j.sek@chello.nl

Blad ‘ONS’: Petra Pluijm. Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
Petra Pluijm is ook de contactpersoon voor ‘Lief en Leed’ en de bezorging van het maandblad ‘ONS’.
Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl


Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *