Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – mei 2020

We hebben het Coronavirus nog niet onder bedwang.

Het is en blijft een vreemd virus. Soms denk je bij jezelf het gaat de goede kant op, want het aantal ziekte- en sterfgevallen daalt dagelijks, maar dan lees je de volgende dag dat het virus opnieuw is overgegaan en dit keer van mens op dier. Je vraagt je af, waar eindigt het? We gaan nu al de derde maand in, waarin het ons leven beheerst. Voor ons ouderen is het dubbel zo moeilijk, want wij zijn een van de kwetsbare groepen in onze samenleving. Een medicijn is er nog niet, dus moeten we de manier waarop we nu moeten leven nog even volhouden. Ik hoop dat de paasverrassing een klein en leuk lichtpuntje is geweest in deze onzekere periode. Probeer te genieten van de ontluikende natuur en de kleine dingen in het leven en bovenal blijf gezond.

Charles van de Langerijt, voorzitter.


De ouderenadviseur schrijft …
Verlopen rijbewijs langer geldig Door de huidige Corona-crisis is het niet gemakkelijk om het rijbewijs te verlengen. Zeker niet wanneer je voor verlenging een rijgeschiktheidsverklaring nodig hebt. Door de maatregelen van het kabinet zijn de medische keuringen van het CBR (bijna) volledig gestopt. Maar ook andere redenen waardoor je het rijbewijs niet kunt verlengen vanwege bijvoorbeeld thuisquarantaine en/of het niet
durven vanwege eigen gezondheid. Het kabinet heeft daarom besloten dat alle rijbewijzen die zijn of gaan verlopen, in de periode tussen 16 maart en 1 juni 2020 geldig blijven. Mensen die in deze periode met een verlopen
rijbewijs rijden, krijgen dus geen boete en zijn/blijven verzekerd. Deze maatregel geldt uitsluitend voor het rijden in Nederland.
Deze maatregel van het kabinet zal voor veel senioren een extra stukje rust en zekerheid geven in deze hectische tijd. Er wordt echter één groep uitgesloten van deze maatregel, en dat zijn mensen waarvan de geldigheidsduur van het rijbewijs korter is dan 5 jaar (bijvoorbeeld mensen die een medisch aandoening hebben waardoor ze periodiek gekeurd moeten worden).
Voor vragen neem telefonisch contact op met het CBR: 088 – 227 77 00.

Kwijtschelding eigen bijdrage Wmo voor de maanden april en mei 2020
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft, 23 april jl., besloten de eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) voor de maanden april en mei 2020 niet te innen. Dit in verband met de Coronacrisis. Praktisch betekent dit dat wanneer u gebruik maakt van een Wmovoorziening (bijvoorbeeld: hulp in de huishouding, waarnaast u geen gebruik maakt van een andere Wmo-voorziening) voor de maanden april en mei 2020 géén eigen bijdrage hoeft te betalen en dus ook geen factuur gaat ontvangen.


Ton Smeets, Ouderenadviseur
Noteer dit alvast maar in uw agenda:

Sept/okt : Uitgestelde dagtocht. (meer info volgt nog)
05 september *) : Gezamenlijk barbecue festijn.
03 oktober *) : Vrijwilligersbijeenkomst.
18 december : Vindt onze jaarlijkse Kerst-Inn plaats in ’t Witven.
*) deze activiteit vindt plaats in het Zalencentrum naast de Lambertuskerk, Hoogstraat.

Voorlopig nog geen veranderingen wat betreft onze activiteiten

Heel langzaam wordt er voor bepaalde maatregelen een soepeler beleid gevoerd. Het betreft de scholen en de sport voor de kinderen. Dan wordt er 20 mei weer een persbericht van de regering verwacht over het hoe nu verder. Wat er ook komen gaat, het handen wassen en de onderlinge 1,5 meter afstand bewaren blijft ook daarna een onderdeel van het leven van alle dag. We zullen dus noodgedwongen onze activiteiten voorlopig op dat hele lage pitje moeten laten staan. Zodra er veranderingen komen, krijgt u daar bericht van in de nieuwsbrief van juni. Het bestuur zal samen met de begeleiders van de activiteiten vooraf overleggen wat verstandig is om te gaan doen.

Repair Café Eindhoven
Maandelijks wordt er een Repair Café gehouden in ’t Slot aan het
Kastelenplein. Voor de maand mei is het Repair Café afgelast. U bent met
uw reparaties weer van harte welkom, als alles goed gaat in de maand juni.

Paasverrassing erg positief ontvangen.
Het deed het bestuur goed dat de paasverrassing positief was ontvangen. De vele mailtjes, telefoontjes en de reactie bij de ontvangst waren daar de getuigen van, en waren hartverwarmend van inhoud. We zeggen wel eens het zijn de kleine dingen die het hem doen, maar daar kom je pas achter, wanneer het je ook daadwerkelijk zelf overkomt. Als kleine pleister op de wonden, hebben we ook bij deze nieuwsbrief weer iets lekkers voor jullie. Zo proberen wij als bestuur deze moeilijke tijden toch nog iets te veraangenamen. Geniet er dus maar weer lekker van !!

KBO activiteiten en onze wekelijkse inloopmiddagen:
Gelet op de verordeningen van de overheid en het aanhouden van de maatregelen tot voorlopig 20 mei, komen alle activiteiten in en vanuit ‘t Slot te vervallen. Dit geldt ook voor alle activiteiten die in het KWC aan de Hoogstraat worden gehouden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO

Lief en leed: Petra Pluijm. Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl

Voorzitter: Charles v.d. Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Secretariaat: Ton Smeets. Tel: 040 – 252 67 89 E-mail:amc.smeets@outlook.com
Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com
Blad ‘ONS’: Petra Pluijm. Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl

Kijk ook eens op onze website:

www.kbogestelseontginning.nl
Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *