Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – december 2019

Het is weer tijd voor het betalen van uw contributie voor 2020.
Nog even… en we zijn weer een jaartje verder in de tijd. Dat brengt met zich mee, dat het dan ook weer tijd is voor het betalen van uw jaarlijkse contributie. U kunt deze contributie overschrijven op onze rekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO. De leden betalen € 25,00 en onze gastleden dienen € 12,50 over te maken. Vergeet niet om naast uw lidmaatschapsnummer(s) ook erbij te vermelden dat het de contributie 2020 betreft.
Alvast hartelijk dank,
Linda van den Berg (penningmeester)

De ouderenadviseur schrijft …

Blijven rijden met een verlopen rijbewijs 75-plussers
Onlangs heeft het ministerie van Verkeer & Veiligheid bekend gemaakt dat de regeling voor de tijdelijke verlenging van de geldigheid van het rijbewijs voor 75-plussers definitief doorgaat per 1 december 2019. Dit betekent dat vanaf 1 december a.s. 75-plussers tijdelijk mogen blijven rijden met een verlopen rijbewijs. De regeling geldt tot 31 december 2020.
LET OP: Iedereen die mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs, krijgt persoonlijk bericht van het CBR.

Gratis met de bus in 2020
Inwoners van Eindhoven, met een laag inkomen, kunnen t/m 31 december 2019, de Meedoenbijdrage 2020 aanvragen. Deze regeling voorziet erin dat iedereen kan meedoen aan bijvoorbeeld sport, hobbycursus of lid zijn van een vereniging. Ook het lidmaatschap van onze KBOafdeling valt hieronder. De Meedoenbijdrage voorziet eveneens in gratis openbaar busvervoer, gratis reizen met de bus binnen Eindhoven.
Hoe kom je in aanmerking om gratis met de bus te reizen?
Wanneer je inkomen niet hoger is dan 20% boven de bijstandsnorm kom je hiervoor in aanmerking. Inkomen alleenstaande AOW-er is maximaal: € 1315,59 bruto/mnd./ gehuwden of samenwonende AOW-ers is maximaal: € 1791,51 bruto/mnd. Aanvragen kan online: www.eindhoven.nl/meedoenbijdrage. Als je moeite hebt met het invullen
van het online formulier en het uploaden van de gevraagde bewijsstukken, kun je ook vragen om een aanvraagformulier waarmee je aanvraag handmatig/schriftelijk kan worden verwerkt. Neem hiervoor telefonisch contact op met de gemeente Eindhoven, via telefoonnummer14040, en vraag naar een papieren aanvraagformulier “Meedoenbijdrage”. Ook de generalist van WijEindhoven kan hierin ondersteunen.
Ton Smeets, Ouderenadviseur KBO

Noteer dit alvast maar in uw agenda:
Nieuwjaarsreceptie van onze KBO op vrijdag 3 januari 2020
Deze Nieuwjaarsreceptie wordt dit keer gehouden in het Eindhovens Zalen Centrum, gelegen naast de Lambertuskerk aan de Hoogstraat. U bent daar vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur van harte welkom om, onder het genot van een drankje en een hapje, met elkaar het glas te heffen op het nieuwe jaar 2020. Het bestuur hoopt veel leden te mogen ontvangen. We zien u graag op 3 januari 2020.

Gerarduskalender 2020
Deze is nog verkrijgbaar bij het Kerkwijk Centrum aan de Hoogstraat 297 in Eindhoven. U bent daar op maandag-, woensdag- of vrijdagochtend telkens tussen 10.00 en 12.00 uur van harte welkom.

Onze wekelijkse inloopmiddagen:
Voor een gezellig samenzijn, met leuke gezelschap- en kaartspelletjes, bent u van harte welkom in:
’t Slot Kastelenplein: iedere vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur.

Een leuke activiteit: Op vrijdag bestaat er ook de mogelijkheid om in groepsverband een wandeling
van een uur te maken. Start om 14.00 uur bij ’t Slot en na afloop is daar nog een gezellig samenzijn.

KWC Hoogstraat 297: iedere woensdag van 13.30 tot 16.30 uur. ( 1e woensdag v.d. maand kienen)
Workshop: Elke 3e woensdag v.d. maand houden we een gezellige workshop tijdens de inloop-middag. Deze maand is dat op 18 december. We gaan dan kerststukjes maken. De kosten hiervoor bedragen € 2,50 per stukje. Een bakje of schaaltje zelf meebrengen.
 13 december : Vindt onze jaarlijkse Kerst-Inn plaats in ’t Witven.
 03 januari 2020 : Nieuwjaarsreceptie. (Info hieronder op deze pagina)
 20 januari : Bijeenkomst activiteiten begeleiders (uitnodiging volgt).
 03 februari : Info bijeenkomst nieuwe donorwetgeving.
Meer info hierover in de nieuwsbrief van januari.
 10 februari : Bijeenkomst bezorgers ONS (uitnodiging volgt).
 12 maart : Algemene Jaarvergadering KBO Gestelse Ontginning.

Repair Café Eindhoven
Maandelijks houden wij een Repair Café in ’t Slot aan het Kastelenplein. Voor deze maand is dat op zaterdag 21 december. U bent dan met uw reparaties van harte welkom vanaf 13.00 tot 16.00 uur.
Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
 Lief en leed: Jeanne Hollemans. Tel: 06 – 819 345 78 E-mail: jeanne_hollemans@hotmail.com
 Voorzitter: Charles van de Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
 Secretariaat: Ton Smeets. Tel: 040 – 252 67 89 E-mail: amc.smeets@outlook.com
 Penningmeester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com
 Coördinator ‘ONS’: Petra Pluijm. Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
 Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl
Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *