Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – augustus 2019

De zomer houdt nog even aan
Voor vele onder ons was het echt afzien in de tweede helft van juli. Op die tropische warmte, zowel overdag als ’s nachts, waren wij niet ingesteld. Even was Eindhoven zelfs de heetste, maar dat record was geen lang leven beschoren. Ik wens ons allen voor de maand augustus een dragelijke
temperatuur toe, met hier en daar flink wat sociale en vooral ook aangename contacten, die ons in deze vakantieperiode het gevoel geven dat we erbij horen. Een gevoel dat we als mens nodig hebben en dat ons vertrouwen versterkt, niet alleen in het leven, maar ook in onszelf.
Charles van de Langerijt (voorzitter)

De ouderenadviseur schrijft …
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
 Iedereen die ouder wordt krijgt op enig moment te maken met veranderingen op zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal gebied. Hierdoor kan het op een gegeven moment moeilijker worden zelfstandig te blijven functioneren. Toch willen (en moeten) senioren zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven blijven voeren.
 De WMO voorziet in het langer zelfstandig wonen en functioneren in de eigen leefomgeving. Schoon, leefbaar en veilig wonen, mobiliteit in en om het huis en (blijven) meedoen in de samenleving zijn uitgangspunten van de WMO. Wanneer een of meerdere van deze zaken moeilijker wordt kan de WMO hierbij wellicht passende ondersteuning bieden. Zo biedt de WMO voorzieningen in de vorm van huishoudelijke hulp, woningaanpassingen (bijv. traplift), vervoersvoorzieningen (Taxbus en Valys), individuele begeleiding en dagopvang.
De generalist van Wij-Eindhoven (040 – 238 89 98) voert het Keukentafelgesprek om met u als aanvrager vast te stellen op welk vlak ondersteuning nodig is (vaststellen van de indicatie). De cliëntondersteuner van de KBO kan u tijdens het Keukentafelgesprek, vrijblijvend en kosteloos ondersteunen.
Ton Smeets, Ouderenadviseur KBO.

Koersballen in het KerkWijkCentrum.
Houdt U van gezelligheid? Onder het genot van een technisch spelletje? Op woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur? Als het antwoord op deze drie vragen “Ja” is, zit U bij ons clubje op de goede plek. Doordat op zeer korte termijn drie spelers ons zijn ontvallen zijn er nu plaatsen vrij. Wellicht is het iets voor U? Elke woensdag om 9.50 uur verzamelen aan het KWC op de Hoogstraat naast de kerk, met om 10.45 uur een lekker bakje koffie voor 1 euro. Van dit geld gaan we 1 keer per jaar uit eten, waarbij de “beste” koersballers, via een ingewikkeld rekensysteem, ook nog een prijsje in ontvangst mogen nemen. Voor de contributie (3 euro per maand) hoeft U het niet te laten. U kunt zich aanmelden bij Jan van Schagen via zijn e-mail adres jan.vanschagen@tiscali.nl waarbij het gezegde: “Wie het eerst komt, het eerst maalt”, zal gelden.

Noteer dit alvast maar in uw agenda:

07 sept. : Houden we onze jaarlijkse barbecue in ’t Slot.
Inschrijven verplicht. (Info op het bijgesloten barbecuebulletin)
 05 okt. : Vrijwilligersbijeenkomst in ‘t Slot. Meer info volgt nog.
13 dec. : Vindt onze jaarlijkse Kerst-Inn plaats.

Kunt u rikken? Rik dan met ons mee !!
In de aanloop naar Kerstmis gaan we vanaf 18 september op woensdagmiddag in het KWC een rikconcours organiseren. De looptijd ervan bedraagt 13 weken. Om mee te doen voor de prijzen dient u minimaal 7 keer te hebben meegedaan. Zet het nu alvast in uw agenda en in onze
nieuwsbrief van september treft u de spelregels en de overige info hierover aan.

75 jaar bevrijding van Eindhoven
KBO Eindhoven en CKE brengen op 19, 20 en 21 september het zeer bijzondere theaterproject ‘De weg naar vrijheid’. Ouderen in de leeftijd van 60 tot 90 jaar maken samen met jongeren een indrukwekkende voorstelling over het dagelijks leven tijdens de oorlog en rond de bevrijding van Eindhoven. Het stuk wordt opgevoerd naar aanleiding van de 75-jarige bevrijding van Eindhoven en maakt deel uit van het provinciale project KBO-Brabant Remembers. ‘De weg naar vrijheid’ bevat waargebeurde lokale Eindhovense elementen. Meer informatie hierover treft u aan op het speciale inlegvel in deze uitgave van ONS.

Repair Café Eindhoven
In de vakantieperiode, juli en augustus, is er geen Repair Café. Daarna bent u weer elke 3e zaterdag van de maand van harte welkom in ’t Slot.
Voor september is dat zaterdag de 21e van 13.00 tot 16.00 uur.

Onze wekelijkse inloopmiddagen:
Voor een gezellig samenzijn, met leuke gezelschap- en kaartspelletjes, bent u van harte welkom in:
’t Slot Kastelenplein : iedere vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur.
KWC Hoogstraat 297: iedere woensdag van 13.30 tot 16.30 uur. ( 1e woensdag v.d. maand kienen)
Nieuwe activiteiten : Elke 3e woensdag v.d. maand houden we tijdens de inloop ook een workshop
in het KWC. Op 21 augustus is dat Origami, een Japanse vouwkunst. We gaan op die woensdagmiddag,
geïnspireerd door deze Japanse vouwkunst, kaarten maken.
De kosten bedragen € 1,00 per kaart en voor materiaal wordt gezorgd.

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
 Lief en leed: Jeanne Hollemans. Tel: 06 – 819 345 78 E-mail: jeanne_hollemans@hotmail.com
 Voorzitter: Charles van de Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
 Secretariaat: Ton Smeets. Tel: 040 – 252 67 89 E-mail: amc.smeets@outlook.com
 Penningmeester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com
 Coördinator ‘ONS’: Frans Mertens. Tel: 06 – 826 782 00 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl
 Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl
Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *